ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
Do you like listening to music?

[] Yes,I do.
[] Yes,I like.
[] No, I do.
[] No,I not like.
[ข้อที่ 2]
ข้อใดหมายถึงระบบเลขฐาน 16

[] Decimal Number System
[] Binary Number System
[] Octal Number System
[] Hexadecimal Number System
[ข้อที่ 3]
ขนาดความหยาบละเอียดของฟันเลื่อย กำหนดจากอะไร

[] จำนวนฟันเลื่อยต่อความยาวของใบเลื่อย
[] จำนวนฟันเลื่อยต่อความยาว 1 นิ้ว
[] จำนวนฟันเลื่อยต่อความกว้างของใบเลื่อย
[] จำนวนฟันเลื่อยต่อความหนาของใบเลื่อย
[ข้อที่ 4]
"Thank you for being my father and my friend." You can see these words in __________________

[] Birthday card
[] Father’s day card
[] Friendship card
[] Mother’s day card
[ข้อที่ 5]
Could you tellme what time it is?

[] ten hours
[] ten times
[] ten o’clock
[] ten minutes
[ข้อที่ 6]
ข้อใดคือวงจรบวกเลขแบบคิดตัวทด

[] Half Adders
[] Binary
[] Full Adders
[] Arithmetic
[ข้อที่ 7]
หากท่านเป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่านควรแนะนำลูกค้าเรื่องใดมากที่สุด

[] การศึกษาคู่มือการใช้สินค้า
[] อันตรายจากการใช้อุปกรณ์
[] ราคาสินค้าและความนิยมในตลาด
[] ความคงทนของสินค้า
[ข้อที่ 8]
ข้อใดต่อไปนี้จัดได้ว่าเป็นพจนานุกรมเฉพาะวิชา

[] พจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง
[] พจนานุกรมศัพท์พาณิชย์
[] พจนานุกรมนักเรียน
[] พจนานุกรมสองภาษา
[ข้อที่ 9]
Your car is ______ than mine.

[] new
[] newer
[] newest
[] old
[ข้อที่ 10]
ตารางความจริงที่มี input 2 ตัวแปร จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่เหตุการณ์

[] 2 เหตุการณ์
[] 8 เหตุการณ์
[] 4 เหตุการณ์
[] 16 เหตุการณ์

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com